GAŠPAR d.o.o. - Tvornica stočne hrane


USLUGA SUŠENJA I SKLADIŠTENJA KUKURUZA

Osim proizvodnje stočne hrane bavimo se i sušenjem i skladištenjem žitarica. Imamo silose kapaciteta 5000 tona i sušaru kapaciteta 20 t/h za vlažni kukuruz. Otkupljujemo sve žitarice uskladištene u našim silosima.

›› CJENIK SUŠENJA I SKLADIŠTENJA KUKURUZA

Gašpar d.o.o. |