GAŠPAR d.o.o. - Tvornica stočne hrane


Krmne smjese

U ponudi imamo krmne smjese i superkoncentrate za perad, svinje i preživače. Sve smjese su peletirane. Smjese koje sadrže kokcidiostatike proizvode se i pakiraju odvojeno od ostalih, tako da ne postoji mogućnost kroskontaminacije. Osim ponude iz cjenika u mogućnosti smo napraviti bilo koju smjesu prema vašim specifičnim zahtjevima.

KONTROLA: Proizvodnja i kvaliteta krmne smjese pod nadzorom je Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
›› CJENIK HRANIVA ZA SVINJE
›› CJENIK HRANIVA ZA GOVEDA
›› CJENIK HRANIVA ZA OVCE
›› CJENIK HRANIVA ZA PERAD
›› CJENIK PERADI
Gašpar d.o.o. |