GAŠPAR d.o.o. - Tvornica stočne hrane


Komponente

Osim krmnih smjesa bavimo se i prodajom komponenti za proizvodnju stočne hrane. Sve komponente nabavljamo od dugogodišnjih, provjerenih dobavljača. Sve komponente koje prodajemo koristimo u vlastitoj prouzvodnji pa nam je i iz tog razloga sigurnost i kvaliteta na prvome mjestu.

›› CJENIK KOMPONENTI

Gašpar d.o.o. |