GAŠPAR d.o.o. - Tvornica stočne hrane

›› CJENIK SUŠENJA SOJE

 

Posušenje i kalo računa se prema odluci o dopuštenom kalu prilikom prihvata i sušenja. U gore navedene cijene uračunati su svi manipulativni troškovi. U cijene nije uračunat PDV.

Vlaga

Cijena sušenja kn/tona

Cijena sušenja €/tona

13

0,00

0,00

14

0,00

0,00

15

0,00

0,00

16

0,00

0,00

17

0,00

0,00

18

0,00

0,00

19

0,00

0,00

Gašpar d.o.o. |