GAŠPAR d.o.o. - Tvornica stočne hrane

›› CJENIK SUŠENJA SOJE

 

Posušenje i kalo računa se prema odluci o dopuštenom kalu prilikom prihvata i sušenja. U gore navedene cijene uračunati su svi manipulativni troškovi. U cijene nije uračunat PDV.

Vlaga

Cijena sušenja kn/tona

13

120,00

14

125,00

15

130,00

16

135,00

17

140,00

18

145,00

19

150,00

Gašpar d.o.o. |