GAŠPAR d.o.o. - Tvornica stočne hrane

›› Cjenik sušenja i skladištenja kukuruza

 

Vlaga

Cijena sušenja kn/tona

18

99,00

19

106,00

20

113,00

21

120,00

22

128,00

23

137,00

24

146,00

25

155,00

26

164,00

27

174,00

28

184,00

29

194,00

30

204,00

31

214,00

32

224,00


Posušenje, ulazni kalo i skladišni kalo računa se prema odluci o dopuštenom kalu prilikom prihvata i sušenja. U gore navedene cijene uračunati su svi manipulativni troškovi. Skladištenje kukuruza naplaćuje se 15 kn po toni mjesečno. U cijene nije uračunat PDV.

Gašpar d.o.o. |