GAŠPAR d.o.o. - Tvornica stočne hrane

›› Cjenik peradi

 

REDNI
BROJ

NAZIV

MPC / Kn

MPC / €

1

1/D PILIĆI ZA TOV

4,40

0,58

2

1/D PILIĆI GRAHORASTI

5,60

0,74

3

1/D NESILICE

7,45

0,99

4

1/D PURANI BIJELI I BRONČANI

21,50

2,85

5

1/D PATKE

11,00

1,46

6

1/D GUSKE

35,00

4,65

7

8/TJ NESILICE CRVENI I GRAH.

27,00

3,58

8

18/TJ NESILICE CRVENE

50,40

6,69

9

5/TJ PURANI BIJELI I BRONČANI

45,00

5,97

10

3/TJ PILIĆI BIJELI I GRAHORASTI

15,75

2,09

11

1/D PILIĆI GRAHORASTI, MUŠKI ILI ŽENSKI

6,90

0,92

Gašpar d.o.o. |