GAŠPAR d.o.o. - Tvornica stočne hrane

Krmne smjese ›› Cjenik hraniva za ovce

 

REDNI
BROJ

NAZIV SMJESE

proteini

Vpc/kg (Kn)

Vpc/kg (€)

Mpc/kg (Kn)

Mpc/kg (€)

1

SMJESA ZA RANO ODBIJENU JANJAD OJ-0 25/1

PELET

16%

3,55

0,47

3,73

0,50

2

SMJESA ZA ŠILJEŽAD OŠ 25/1

PELET

13%

3,25

0,43

3,41

0,45

3

SMJESA ZA OVCE OO 25/1

PELET

15%

3,35

0,44

3,52

0,47

Gašpar d.o.o. |