GAŠPAR d.o.o. - Tvornica stočne hrane

Krmne smjese ›› Cjenik hraniva za ovce

 

REDNI
BROJ

NAZIV SMJESE

proteini

Vpc/kg

Mpc/kg

1

SMJESA ZA RANO ODBIJENU JANJAD OJ-0 25/1

PELET

16%

3,32

3,49

2

SMJESA ZA ŠILJEŽAD OŠ 25/1

PELET

13%

2,95

3,09

3

SMJESA ZA OVCE OO 25/1

PELET

15%

3,02

3,17

Gašpar d.o.o. |